Pasniedzēju kurss
|sadaļa izstrādē|
...€
Spēks, zināšanas, motivācija un atbalsts strukturētām dzīves pārmaiņām
Ūdens kurss
|sadaļa izstrādē|
995 - 1995€
Pieredzi unikālas atdzimšanas elpošanas pieredzes ūdenī!