Pasniedzēju kurss
Pēdējie gadi cilvēkiem ir bijuši ar lieliem izaicinājumiem kā individuālajā, tā kolektīvajā līmenī. Zeme transformējas un arvien vairāk cilvēku apzin un pieredz, kā viņu dzimtas un kolektīvā trauma bremzē progresu veselībā, attiecībās, karjerā, finansēs un dzīves kvalitātē kopumā.
Cilvēki sāk apjaust un novērtē transformatīvās elpošanas nozīmi un potenciālu personīgajā izaugsmē un meklē līderus, kuri iedrošinātu un atbalstītu šajā garīgās izaugsmes ceļā.
Personīgās izaugsmes jomas industrija aug ar katru mēnesi.
Šis ir izšķirošs laiks visai cilvēcei
 • Šī ir jaudīga un pierādīta programma, kuras laikā topošais pasniedzējs apgūst visas nepieciešamās zināšanas, tehnikas un iemaņas, lai veiksmīgi un efektīvi pielietotu transformatīvās elpošanas paņēmienus savā praksē kā profesionālis.
 • Tā ir droša, jaudīga un efektīva metode, kas dod tūlītējus rezultātus un balstīta jaunākajā zinātnē un pētījumos par psihosomatisko terapiju, traumu atbrīvošanu, emocionālo inteliģenci un cilvēka garīgo izaugsmi
 • Šajā programmā tiek apgūta metodoloģija un konkrētas tehnikas, kā pārliecinoši vadīt 1:1 sesijas, grupas sesijas, kā organizēt retrītus, kā veidot un attīstīt veiksmīgu praksi un pie tam saglabājot augstu dzīves līmeni.
 • Pasniedzējs ir augstākā pilotāža dzīvē - tas ir piemērs, tas ir iedvesmas avots, tā ir unikalitāte un vielīdz liela atbildība.
 • Ja Tu gribi aicināt cilvēkus dzīvot augstā kvalitātes līmenī, Tev ir jābūt gatavam rādīt piemēru un arī dzīvot savu dzīvi augstā kvalitātes līmenī.
 • Kopš 2017.gada apmācīti vairāk kā 50 praktizējoši speciālisti, kuri izmanto elpošanu kā tiešo instrumentu vai kā papildinājumu savai jau esošajai praksei un tehnikai.
 • Lai arī šim kursam ir forma, tas nav traktējams, kā kurss - tas ir dziļa un transformējoša pieredze, tā ir jauna profesija, dzīvesstils un apziņas līmenis.
 • Kursa beigās tiek izsniegts sertifikāts par Dzīves Virsotnes Transformatīvās un rekreatīvās elpošanas pasniedzēja kursa pabeigšanu
Transformatīvās jeb Atdzimšanas elpošanas pasniedzēju mācību programma
Dziļākā līmenī tā ir arī savu karmisko mezglu transformēšana no iepriekšējām dzīvēm. Eventuāli, viss, kas padara pasniedzēju veiksmīgu pasaulē ir viņa autentiskums daloties savā viedumā, zināšanās un izaugsmes pieredzē ar cilvēkiem, kuri ir gatavi to sadzirdēt.
Pirmais mācību solis ir sevis dziedināšana, kas ļauj būt daudz sirsnīgākam, īstam un autentiskam. Tāpat arī tas ļauj būt daudz apzinātākam un neprojecēt savu stāstu uz citiem, kā rezultātā pasniedzējs kļūst spējīgāks atbalstīt citus, lai tie darītu to pašu.
Lai efektīvi atbalstītu un dziedinātu otru, vispirms katram pašam ir jādziedina sevi un jātransformē savas neproduktīvās uzvedības, attieksmes, kā arī zemapziņas traumas un limitācijas, kas nāk no dzimšanas, vecākiem, dzimtas, skolas un sociuma kopumā.
Lai šo priekšnosacījumu Pasniedzēju kursam izpildītu, kandidātam(-ei) ir jāiziet visie iepriekšējie līmeņi Dzīves Virsotnē, kas ir Transformācijas kursa I un II līmenis, kā arī Ūdens transformācijas kurss (var iziet nākamajā tekošajā gadā, bet ne vēlāk). Tāpat arī jāiziet vismaz 5 kvalitatīvas elpošanas sesijas pie kāda no sertificētiem pasniedzējiem klātienē. Tikai tad ir iespēja pieteikties uz interviju aizpildot anketu. Visu kursu iziešana negarantē uzņemšanu pasniedzēju kursā.
Būt par pasniedzēju ir aizraujoši, bet ir svarīgi priekšnosacījumi...
Vismaz 5 individuālās sesijas pie kāda no Enerģijas elpošanas (atdzimšanas elpas, rebirthing) pasniedzējiem. Tas ir būtiski, lai dalībniekam(-cei) būtu izpratne, kas ir augstas kvalitātes klātienes sesija.
4.
Ūdens kurss - to iespējams iziet arī 2024.gadā. Elpošana siltajā un aukstajā ūdenī dod būtiskas iemaņas un pieredzi.
3.
Dzīves Virsotnes II līmeņa kurss (iespējams pieteikties gaidītāju sarakstā šeit)
2.
Dzīves Virsotnes Transformācijas kurss I līmenis (iespējams pieteikties gaidītāju sarakstā šeit)
1.
Lai mēs visi tiekamies vienā uztveres un zināšanu līmenī, pirms pieteikšanās uz interviju, nepieciešams iziet Dzīves Virsotnes pirmos divus Transformācijas kursa līmeņus, kas dod stabīlu fundamentu savai izaugsmei, kā arī dziedinošu telpu, lai transformētu savas personīgās limitācijas spēkā un iedvesmā.
Priekšnosacījumi pirms pieteikšanās:
Programmas apguve notiek 2 līmeņos paralēli. Topošais pasniedzējs(-a) turpina savu iekšējo darbu programmas vadītāja vadībā, apgūst tēmas, lekcijas un metodoloģiju. Pēc pirmā mēneša uzsāk paralēli praktizēt uz klientiem un savā starpā ar citiem kursa dalībniekiem, lai krātu pieredzi.
Kursa laikā tiek praktizēts uz vismaz dažādiem 10 klientiem un novadītas 20 sesijas.
Mācību koncepts un norises datumi (kopā 25 nedēļas)
Šis kurss tiks pasniegts pilnībā ONLINE formātā. Dalībnieku prakses vienam uz otru varēs notikt gan online, gan arī klātienē
Katrā ONLINE tikšanās reizē mēs kopīgi studēsim kādu no kursa tēmām, kas būs kā lekcija un diskusija. Tikšanās vienmēr ir ļoti praktiskas un caurvītas ar jautājumu - atbilžu sarunā. Parasti pēc katras reizes pasniedzēji atzīst, ka ir vajadzīgs pietiekams laiks integrācijai
Starp sesijām notiks individuālās sesijas starp pasniedzējiem - sevis tālāka attīrīšana un iekšējā dziedināšana
Sākot no 2. mēneša tiks uzsāktas prakses uz cilvēkiem "no malas", kas ir tuvākajā paziņu lokā. Sīkāk tiks izrunāts un paskaidrots intervijas laikā.
Sākoties praksei tiks nodrošinātas arī supervīzijas un integrācijas sesijas grupā
Pēc sekmīga kursa pabeigšanas tiks izsniegts sertifikāts. Sertifikāts ir bez piesaistes konkrētai tehnikai vai metodes nosaukumam, kas nozīmē, ka šī netiek uzskatīta kā frančīze un varat veidot savu unikālo brendu. Galvenā atslēga ir prasmes spēt izlaist caur sevi mīlestību un gaismu un nodot otram. Ja Tev sertifikāts ir galvenais - tad šis kurss Tev nebūs piemērots.
Kursa norises formāts
 1. Pasniedzēja ētika un morāles principi
 2. Telpas gatavošana | Telpas novākšana
 3. Sesijas vadīšana | Telpas turēšana
 4. Drošības pasākumi starp pasniedzēju un klientu
 5. Respiratorā psiholoģija
 6. Elpošanas psihosomatika un metafizika
 7. Psihoemocionālā pārdzīvojuma atlabšanas darbs
 8. Tai skaitā: Dzimšana, Ģimene, Skola, Reliģija, Iepriekšējās dzīves, Vīrišķā un sievišķā esences dziedināšana,
 9. Neapzinātā nāves tieksme (neapzināti akumulētā destruktīvā domāšana).
 10. Darbs ar intervēšanu (anketēšanu)
 11. Elpošanas meistarība - elpošana kā māksla un zinātne | Rekreatīvās prakses veselībai un enerģijai
 12. Finansiālās pārticības domāšana un finansiālo limitāciju attīrīšana
 13. Mārketings - sava pakalpojuma sasniedzamība, sava produkta izveide un pārdošana
Pasniedzēju mācību programmas tēmas:
Šis kurss ir ļoti dziļi transformējoša pieredze, kas liek vēl smalkāk un vēl sīkāk ieskatīties savā iekšējā pasaulē, tādā veidā arī patiesi kā piemērs palīdzot citiem ieraudzīt un sakārtot viņu iekšējās pasaules.
Jānis ir kā bāka, kas raida signālus un nodrošina stabilitāti kuģiem, kas peld pa atklātiem ūdeņiem. Šie kuģi tiek nodrošināti ar augstākās klases informāciju, drošības instrukcijām un visu citu nepieciešamo, lai katrs no kuģiem spētu atrast ostu gan labvēlīgos laikapstākļos, gan arī vētras brīžos.
Mani ieguvumi pēc šī pasniedzēju kursa ir mans sirdsdarbs un ticība sev. Šo abu lietu kombinācija nodrošina visās pārējās nepieciešamās kvalitātes, kas nepieciešamas pilnvērtīgai dzīvei uz Zemes.
Ieva Ozoliņa
Jogas pasniedzēja
Pasniedzēju kurss ir brīnišķīga iespēja iepazīt un uzlabot sevi. Iespēja iegūt zināšanas, kā palīdzēt sev un citiem cilvēkiem. Šajā kursā saņem spēcīgu instrumentu, kuru pielietojot viss mainās.
Jānis kā pasniedzējs maksimāli dod no sevis visu. Visu laiku strādā ar sevi. Dalās ar savu pieredzi un zināšanām. Apmācībām piedod labu garšiņu.
Pēc pasniedzēju kursa mans domāšanas veids ir izmainījies. Es radu tādu realitāti, kādu vēlos pieredzēt. Esmu ieguvusi ticību sev. Ticība tam, ka caur mani var radīt labāku pasauli.
Jana Svara
Masiere
Vēl dziļāk transformējošs kurss. Liels darbs ar sevis pilnīgi visām šķautnēm. Kursa garums ideāli atbilst tempam kā sev harmoniski nointegrēt jauniegūtās zināšanas un pieredzes. Ceļš uz apzinātāku sevi un pasauli visapkārt. Prakses, informācija, ar kuru paaugstināt gan savu, gan klientu dzīves kvalitātes
Jānis kā pasniedzējs ir ļoti sirsnīgs, cilvēcīgs, motivējošs, pārliecināts un dāsns ar informāciju un savām pieredzēm!
Šis kurss man deva instrumentus apzinātības celšanai, klātesamības vairošana ikdienā.
Signe Evertovska
Fizioterapeite
Papildus apsvērumi šim kursam

Pasniedzēju mācību programma nav kurss, tāpēc to nevar īsti iziet "ķeksītim" - tā ir jauna profesija, apziņas līmenis un dzīvesveids.

Nākamo mācību programmu datumi tiks precizēti.
Šīs ir vienīgās pieejamās šāda līmeņa apmācības latviešu valodā
Pierādīta metodoloģija, kas palīdzējusi sagatavot vairāk kā 50 kompetentus pasniedzējus Latvijā 4 gadu laikā.
Šis nav kurss - tas ir ceļš, jauns apziņas līmenis, profesija un dzīvesveids. Šo kursu nevar "iziet" tādā izpratnē, kā citus kursus. Beidzoties mācībām, tas ir konstants darbs ar sevi, pašpilnveidošana un došana cilvēcei.
Tiem, kuri jau ir izaugsmes, rekreācijas vai koučinga jomā - šis ir jaudīgs instruments cilvēka evolūcijai un jūsu prasmes pacels jaunā līmenī.
Katrs iepriekšējo kursu dalībnieks un dalībniece apstiprinās to, ka Pasniedzēju kurss ir liels apsolījums sev - savā izaugsmē un transformācijā. Tas ne vienmēr ir viegli, lai neteiktu, ka dažbrīd tas pat var likties grūti.
Tas prasa no katra cilvēka resursus, vīziju, motivāciju, iedvesmu, neatlaidību un disciplīnu. Sākoties kursam (vai pareizāk sakot - no pieteikšanās brīža) cilvēku gatavo un ceļ vibrāciju gaidāmajam procesam, kas eventuāli ir jauna līmeņa iniciācija nākamajā līmenī.
Šī kursa laikā es nerekomendēju iet paralēli nevienu citu kursu, kas ir ilgāks par 1 nedēļu. Enerģijas ir ļoti spēcīgas šajā kursā un slodze ir liela. Papildus kursi var radīt nevajadzīgu pārslodzi.
Tas ir apsolījums sev
Ja mēs šajā brīvajā sarunā saprotam, ka mums ir savstarpējs unisons un mums var veidoties lieliska sadarbība, tad es nosūtu pieteikšanās linkus, Tu veic apmaksu un tiekamies kursā.
Solis 3
Aizpildi pieteikšanās anketu zemāk norādot atbildēs pēc iespējas pilnāku informāciju. Pēc anketas aizpildīšanas, es nosūtīšu Tev kalendāru un mēs tiksimies uz 30 minūšu interviju. Tā nav darba intervija... tāpēc aicinājums atslābt, ;) bet saglabāt mērķtiecību
Solis 2
Pārliecinies, ka Tev ir izieti nepieciešamie mācību kursi (1.un 2.līmenis), un vismaz 5 privātās sesijas.

Ja Tev nav izieti kursi vai sesijas - lūdzu izej tos vispirms un tikai tad aizpildi anketu un piesakies uz interviju.
Solis 1
Pieteikties uz Pasniedzēju kursu iespējams sekojot šiem 3 vienkāršiem soļiem:
Vai es drīkstu elpināt citus cilvēkus bez izieta Pasniedzēju kursa?

Viss ir atļauts, bet ne viss darbojas. Es noteikti neiesaku. Šis ir nopiens jautājums ar ko esmu saskāries gadu laikā, vērojot cilvēkus, kuri nav izgājuši pasniedzēja programmu un sāk elpināt citus.

Tas nav tikai klienta, bet arī paša elpinātāja drošības jautājums. Elpinātājam var būt labas iemaņas, zināšanas un pašpārliecība, bet aizsardzību smalkajā plānā nodrošina kuratori - būtnes, skolotāji un pavadoņi, kas strādā enerģētiski caur šo metodi (līdzīgs princips ir arī citās metodēs, kā reiki, cigun, jogā utt). Tas ir sava veida saskaņojums - kā biļete braukt pa autobāni.
Tikai šajā gadījumā nav jautājums vai man paveiksies un nepieķers... sociumā neviena neinteresē vai Tev ir sertifikāts vai nē - bet smalkajā plānā - pasniedzēja aizsardzība ir galvenā. Šajā gadījumā cilvēka enerģija uzreiz ir redzama, kā iziet lietū bez lietussarga - slapjums pamazām sūcas cauri visiem slāņiem un tas izpauž cilvēku lieliem riskiem - gan elpinātāju, gan elpotāju.
Esmu vairākkārt redzējis cilvēkus, kuriem nav zināšanu par drošības pasākumiem, vedot cilvēkus paplašinātā apziņas stāvoklī, kur viņiem (elpinātājiem) vēlāk sākas nopietnas problēmas dzīvē - veselībā, finansēs, attiecībās, karjerā utt. Protams, nereti tas var tikt maldinoši uztverts, kā "programmu dziedināšana progresā", jeb "ticības sev jautājums", taču tas vienmēr būs saistīts arī ar to, ka ir pieslēgušās citas būtnes (apziņas), kur arī noplūst dzīvības enerģija.
Saskaņojumu parasti izveido un iedod skolotājs, kurš ir nopelnījis tiesības šādus saskaņojumus organizēt no Zemes. Bez tā var reāli "nodarīt labu" ne tikai otram, bet arī sev - sataisot karmu un savācoties būtnes no smalkā plāna. Pasniedzēju kurss dod ne tikai redzamās zināšanas, iemaņas un pašpārliecību strādāt ar klientiem, bet vairāk elpinātāja un elpotāja enerģētisko aizsardzību.
Biežāk uzdotais jautājums no cilvēkiem, kuri nav izgājuši kursu, bet vēlas dalīties ar elpošanu
Pasniedzēju anketa
 • Lūdzu atbildi uz visiem jautājumiem pēc iespējas plašāk un detalizētāk - Tavas atbildes ir svarīgas.
 • Pēc anketas aizpildīšanas es ar Tevi sazināšos un vienosimies par laiku intervijai.
 • Pieteikšanās slēgšanas datumi tiks precizēti...