Enerģijas elpošanas pasniedzēji
Izvēlies drošu pieredzi pie kāda no mūsu sertificētajiem elpošanas pasniedzējiem
Rekreatīvās un transformatīvās elpošanas pasniedzēji ir profesionāļi, kas apvieno sertificētos Enerģijas elpošanas un Atdzimšanas elpošanas pasniedzējus Latvijā.

Šīs platformas mērķis ir atbalstīt atbilstoši izglītotu un nobriedušu enerģijas elpošanas pasniedzēju darbību un tālākizglītību, kā arī piedalīties citu specialitāšu pārstāvju tālākizglītības apmācībā.

Dzīves Virsotne uzrauga pasniedzēju kvalifikācijas līmeni, kā arī veic jauno pasniedzēju sertifikācijas procedūru.

Šīs platformas mērķis nav pamazināt vai jebkādā veidā kritizēt nesertificētus vai pasniedzējus, kuri nav atbilstoši izglītojušies un sagatavoti, bet vairāk, lai cilvēki spētu izdarīt apzinātākas izvēles.
Par šo platformu
Enerģijas elpošana (saukta arī Atdzimšanas elpošana, Apzinātā enerģijas elpošana, Savienotā elpošana) ir izaugsmes un dziedināšanas metode, kurā izmanto apzinātu savienotu elpošanu, lai atbrīvotu saspringumu, izraisītu dziļu relaksāciju un paplašinātu apziņas stāvokli, kura rezultātā atvērtos iespēja apzināt un transformēt zemapziņas mentālās un emocionālās limitācijas spēkā!

Šo metodi izmanto individuālās nodarbībās ar izglītotu un apmācītu praktiķi. Optimālākie rezultāti var tikt sasniegti praktizējot individuāli - klātienē vai tiešsaistē.

Grupas nodarbības ir formāts, kas var dot unikālu pieredzi, kas nav iespējama individuāli un tā papildina pieredzi, kad ir gūta bāzes izpratne par elpošanas procesu.

Enerģijas elpošana ir apgūstama tehnika - iemaņa, lai rastu iedvesmu, iekšēju mieru, sajustu spēku un ievērojami paātrinātu savu izaugsmes procesu.
Kas ir Enerģijas elpošana?
Kāpēc izvēlēties sertificētu pasniedzēju?
Kopā ar pieprasījumu ir ievērojami pieaudzis arī dažādu prakšu un modalitāšu pasniedzēju skaits, kuriem nav atbilstoša brieduma, prasmju, kvalifikācijas un pieredzes, lai sniegtu drošu telpu, kurā cilvēks spēj sajust paplašinājumu un efektīvi nointegrēt pieredzi.
Enerģijas elpošana jeb Atdzimšanas elpošana ir ļoti dinamiska un jaudīga tehnika, kuras laikā ir svarīgi prast ievērot vairākus kritiskus telpas turēšanas un elpošanas principus. Process notiek gan redzamā - fiziskā līmenī, tāpat arī neredzamā jeb enerģētiskā līmenī.
Pasaule mainās. Cilvēkiem saskaroties ar šī laikmeta izaicinājumiem, arvien vairāk redzams pieprasījums pēc alternatīvām izaugsmes metodēm, kas var sniegt plašākas atbildes un sajūtamākus rezultātus, palīdzot pārvarēt un nointegrēt izaicinošas dzīves pieredzes.
Šajā platformā reģistrētie pasniedzēji ir atbilstoši izglītoti un apzināti savā atbildībā par notiekošo procesu gan sesijas laikā, tā arī pēc sesijām, lai klienta pieredze būtu maksimāli atbalstoša un efektīva, kā arī prasmīgi spēt vadīt un konsultēt nestandartu gadījumā.
Riski elpot ar nesagatavotu pasniedzēju
Smalkajā plānā (piemēram astrālā) nevienam neinteresē vai cilvēkam ir sertifikāts vai nē - bet gan noteicošais ir enerģētiskais briedums, dvēseles viedums (statuss), prāta gudrība, zināšanas, pielietotās aizsardzības tehnikas un kolektīvā apziņa, kurā operē pasniedzējs un kura to atbalsta. To nav iespējams noslēpt, to nav iespējams nofeikot. Enerģija uzreiz ir redzama, kā iziet lietū bez lietussarga - slapjums pamazām sūcas cauri visiem slāņiem un tas izpauž cilvēku lieliem riskiem - gan elpinātāju, gan elpotāju.

Ir vairākkārt redzēti cilvēki, kuri aiz labas sirds vēlas palīdzēt, bet kuriem nav zināšanu par drošības pasākumiem, vedot cilvēkus paplašinātā apziņas stāvoklī, kur viņiem (pasniedzējiem) vēlāk pašiem sākas nopietnas problēmas dzīvē - veselībā, finansēs, attiecībās, karjerā utt. Protams, nereti tas var tikt maldinoši uztverts, kā "programmu dziedināšana progresā", jeb "ticības sev jautājums", taču tas vienmēr būs saistīts arī ar to, ka ir pieslēgušās citas būtnes (apziņas), kur arī noplūst dzīvības enerģija.

Bez tā var reāli "nodarīt labu" ne tikai otram, bet arī sev - izveidojot negatīvu karmu un savācoties būtnes no smalkā plāna. Sertificēti pasniedzēji regulāri tiekas uz supervīzijām, lai čekotu savu ego, paplašina savas prasmes un spējas, attīsta sevi un uztur savu enerģētisko tīrību, kā ari veic enerģētisko ķermeņu diagnostiku.
Strādājot ar nesagatavotiem pasniedzējiem ir risks tikt izpaustam neattīrīta astrālā lauka būtnēm, kas veidos enerģētiskas problēmas un dzīvības enerģijas noplūdes pēc nodarbībām. Izglītoti pasniedzēji vienmēr pratīs parūpēties par enerģētiskā lauka higiēnu.

Kopumā, tas nav tikai klienta, bet arī paša pasniedzēja drošības jautājums. Pasniedzējam var būt labas iemaņas, pašpārliecība pasniegt zināšanas, bet aizsardzību smalkajā plānā nodrošina kuratori - būtnes, skolotāji un pavadoņi, kas strādā enerģētiski caur šo metodi un pasniedzēju (līdzīgs princips ir arī citās metodēs, kā reiki, cigun, jogā utt). Tas ir saskaņojums visos līmeņos un galvenais nav intelekts.
Mēs visi esam uz sava izaugmes ceļa un arī sertificētie pasniedzēji joprojām turpina savu attīstības un dziedināšanās ceļu, taču galvenā atšķirība ir tajā, ka pasniedzēji ir gana apzināti un atbildīgi neprojicēt savu "stāstu" uz klientiem, bet saglabāt objektivitāti un neitralitāti.
Kvalificēts enerģijas elpošanas pasniedzējs ir izglītots pasniegt izaicinošu un reizēm neērtu informāciju tiešā, bet sirsnīgā un empātiskā veidā. Tas, ka pasniedzējs padara klientam neērtības, atklājot patiesību, ko klients nevēlas par sevi atzīt - nenozīmē, ka viņš nedara savu darbu pareizi...
Galvenais risks ir pieredzēt, kā pasniedzējs projicē savas nedziedinātās ego ēnas, paša limitācijas un pagātnes emocionālās traumas uz klientu. Piemēram sarunas (sesijas) laikā projicē savas slēptās bailes, nedrošības, dusmas, nepietiekamību, kaunu vai žēlumu. Programma tiek nodota enerģētiskā līmenī un vēlāk saglabājas zemapziņā.

Tas var izpausties gan fiziskā plānā, kā caur verbālu, tā nevarbālu negativitāti, šaubām, neapmierinātību, kā arī enerģētiskā līmenī caur skaudību un enerģētisku bloķēšanu. Šeit protams ir arī svarīgi nejaukt klienta negatavību atzīt savas ēnas un traumas.
Kā parasti norisinās sesija un ko ekspektēt?
Ja esi klients, tad sākumā Tev būs jāiziet neliels aptaujas posms, kas var notikt rakstiski pēc pieteikšanās vai arī mutiski tiekoties ar pasniedzēju.
Tāpat arī pirmajā sesijā tiks izstāstīts un nodemonstrēts pats elpošanas process, kādas var būt sajūtas un kā var notikt potenciālās izlādes.
Elpošanas sesijas var notikt gan klātienē, gan attālināti. Vairums gadījumiem tas neietekmēs rezultātus. No pieredzes redzam, ka šaubas par attālināto sesiju efektivitāti ir tikai klienta prāta pārliecību jautājums, jo enerģijai nav fizisko robežu.
Dziedināšana un transformācija notiek vairākos līmeņos - fiziski, emocionāli un mentāli.

Pieredze, sajūtas un gūtās sensācijas sesijas laikā ir diezgan ievērojamas. Mentālie bloki, limitējošās pārliecības, kā arī traumas var tikt drošā veidā atšķetinātas un transformētas mierā un iedvesmā. Seansa enerģētiskais cikls ir pabeigts, kad klients piedzīvo dziļi relaksētu un mierīgu stāvokli. Lielākā daļa cilvēku jūtas ļoti atslābināti, un sesijas beigās palielinās savienojuma, labklājības, paplašinājuma, miera un prieka sajūtas.

Ieteicams piedalīties vismaz 5 elpošanas sesijās ar vienu praktiķi, pirms izlemt vai šī metode ir piemērota Tev. Godīgi runājot - mēs nezinām nevienu jaudīgāku un efektīvāku praksi, kas sniegtu tik ātrus rezultātus un ir pieejama jebkura apziņas līmeņa cilvēkam. Turklāt tā ir droša un netiek izmantotas psihotropās vielas.
Pasniedzēja vērtības un ētika
Zemāk norādītās vērtības un ētikas principi nosaka, kā profesionāli pasniedzēji saskarās un mijiedarbojojās ar klientiem.

Tās kalpo kā vadlīnijas optimālai sadarbībai un dod priekšnosacījumus vislabākajiem rezultātiem.

Profesionāli pasniedzēji ievēro un tur augstus morāles standartus un konstanti tiecās uz pilnību. Tā ir attieksme, dzīvesstils un brieduma pazīme uzņemties atbildību par sevi un pasauli, kuru veidojam.
Sadarbojoties ar profesionālu pasniedzēju ekspektē šādu attieksmi un standartus:
Tiek ievēroti un respektēti sesijas laiki un garumi, kā arī sesiju atcelšanas (pārcelšanas) politika. Tas parasti tiek komunicēts individuāli katram pasniedzējam atbilstoši viņa pasniegšanas formātam un specifikai.
Ekspektē papildināt savu pieredzi ar pasniedzēja piedāvātajiem semināriem, retrītiem un grupu mentoringu, lai gūtu maksimālu pilnvērtību no modalitātēm, kuras spēj notranslēt konkrētais profesionālis.
Sesiju laikā pasniedzējas iemāca klientam elementāras prasmes, tehnikas un zināšanas, lai spētu praktizēt patstāvīgi starp sesijām. Ekspektē mājasdarbus. Tas palīdz klientam progresēt starp sesijām un uztur vajadzīgo pozitīvo attieksmi, lai neatkristu atpakaļ pēc izaicinošiem brīžiem. Katra pasniedzēja galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk iemācīt klientam enerģētisko elpošanu patstāvīgi, lai spētu to izmantot jebkurā dzīves posmā un būtu efektīvs pašdziedināšanās un pašatjaunošanās instruments uz mūžu.
Pofesionāls pasniedzējs būs atvērts, lai padarītu savu pakalpojumus pieejamākus pēc iespējas visiem, taču svarīgi ņemt vērā arī pasniedzēja nišu, klienta izaugsmes līmeni un gatavību paņemt pasniegto informāciju un enerģiju. Katram pasniedzējam ir savi dzīves standarti un vajadzības, kas noteiks sesiju izmaksas. Izmaksas svarīgi redzēt no gūtās rezultāta vērtības, līdz ar to jāuzdod jautājums katram pašam - cik vērtas ir manas attiecības, mana veselība, mans miers, mana finansiālā labklājība, karjeras nākamais solis utt.
Klienta uzticība ir pats svarīgākais aspekts. Uzticība vairo atvēršanos. Atvērtība var izgaismot ceļu. Labi sagatavots pasniedzējs apzinās konfidencialitātes svarīgumu un nekad nedalīsies ar Tavu informāciju, izņemot atsevišķus gadījumus, ja notiek supervīzijas un tas ir relevanti pasniedzēja izaugsmei, bet šajos gadījumos nekad netiek minēti vārdi vai jebkādi citi klienta dati.
Pasniedzējs uztur kontaktus ar saviem mentoriem un komūnu, lai pats konstanti atjaunotos un progresētu savā izaugsmē. Viens no principiem ir "Praktizē to, ko pasniedz". Rādīt priekšzīmi ir ļoti svarīgs un motivējošs faktors pasniedzēja izaugsmei. Tāpat jāpiemin, ka pasniedzējam nav obligāti jāvar sasniegt klienta uzstādītie mērķi tā kā tas saistīts ar katra pasniedzēja individuālo izaugsmes ceļu un dvēseles evolūcijas aspektiem.
Harmoniskas un profesionālas attiecības starp pasniedzēju un klientu. Katra pasniedzēja talants būs atrast vislabāko un optimālāko pieeju, kā komunicēt un radīt vislabākos rezultātus. Katrs pasniedzējs tiecās redzēt klientā viņa augstāko potenciālu un atbilstoši komunicēt veidā, kas ir abpusēji pieņemams un ērts. Laipnība, smaids un pozitivitāte ir bieži pamats vislabākai sadarbībai. Mēs neticam akmens nopietnām sejām, lai turētu robežas. Profesionāls pasniedzējs pratīs nobalansēt starp lietišķumu un emocionālu pieejamības sajūtu, kas ir viens no sirds komunikācijas principiem.
Sākoties sadarbībai, pasniedzējs parūpēsies, ka ir pieejams vismaz uz 10 sesijām. Vislabākie rezultāti notiek tikai ilgtermiņā un pasniedzējs noteikti parūpēsies, lai klientam būtu pieejams atbalsts visas sadarbības laikā. Atsevišķos gadījumos var tikt veikta pasniedzēju maiņa pēc 5 sesijām, ja klientam labāk piemērots cits pasniedzējs, piemēram gadījumā, kad sieviete nav gatava vēl atvērties pretējā dzimuma pasniedzējam dēļ pagātnes negatīvās vai traumatiskās pieredzes. Šādos gadījumos pasniedzējs ieteiks veikt sesijas ar citu pasniedzēju (piemēram sievieti), lai gūtu uzticību un tad atgriezties, lai šo uzticību nostiprinātu.
Profesionāli pasniedzēji vienmēr turēs un tieksies uz augstas kvalitātes sesijām, kā arī nodrošinās savu pieejamību un atbalsta grupu (platformu), kur cilvēki var uzdot jautājumus un iespēju regulāri satikties.
Tīras telpas turēšana. Pasniedzējs atbild un rūpējas par savu fizisko, emocionālo, mentālo un garīgo veselību. Telpa, kurā notiek seanss ir atbilstoši sagatavota gan fiziski (temperatūra, gaismas, gaisa kvalitāte), tā arī enerģētiski (piem. astrālā tīrība un enerģētiskā drošība).
Atrodi sev piemērotāko elpošanas pasniedzēju zemāk un pacel savu izaugsmi nākamajā līmenī!
Ja Tev šis likās noderīgi un Tavi draugi varētu no tā iegūt, apsver ar šo lapu padalīties ar citiem sociālajos tīklos
Jānis Brūns
Dzīves Virsotne dibinātājs, Atdzimšanas elpas aizsācējs Latvijā. Sertificēts Rebirthing breathwork international pasniedzējs un praktiķis. Elpošanas pasniedzēju mentors.
  • Sesiju formāts: koučinga sesijas attālināti (Zoom). Elpošanas pašlaik nepasniedz.
  • Jomas: Attiecības, pašpārliecība, finanses, realizācija
  • Nosacījumi: tikai cilvēkiem, kuri izgājuši Transformācijas kursu.
  • Pieteikšanās: rakstot uz info@dzivesvirsotne.lv
Vārds Uzvārds
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam
Vārds Uzvārds
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam